Facebook ikon Twitter logo Print side

Klagenemnda

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Klagenemnda skal, nøytralt og sakleg, vurdera om påklaga vedtak er korrekt handsama og vedteke i høve gjeldande lovar, retningslinjer og andre reglar.

Klage på enkeltvedtak gjort av kommunalt forvaltningsorgan skal behandlast internt i kommunen, med visse unnatak, heimla i forvaltningslova § 28. 2. ledd.

Klagenemnda sine møte vil normalt vera opne, men kan verta lukka dersom det skal drøftast saksopplysningar som er teielagte.

Medlemer

Klagenemnda har fem faste medlemer valt av kommunestyret. Medlemer for perioden 2015 - 2019:

  • Hilde Elisabeth Sandal - leiar
  • Tommy Hufthammar - nestleiar
  • Svein Bergh
  • Anita Undal
  • Linda Thomassen Fjell

Sist endret: 15.12.2016
Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5342 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00