Facebook ikon Twitter logo Print side

Komité for plan og utvikling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Komité for plan og utvikling (KPU) behandlar alle typar planar, byggjesaker og har ansvar for gjennomføring av kommunale investeringar.

Møta er opne for publikum, med unnatak for saker som ikkje er offentlege i samsvar med offentleglova.

I samband med omlegging av sak-/arkiv systemet, vil det i ein periode vere to alternativ for lesing av møtedokument. Følg denne lenka for møtedatoar og dokument som gjeld før 2017Klikk på knapp «Møtedatoar og saksdokument» for møtedatoar og dokument etter 01.01.2017.

Møtedatoar og saksdokument

Innkalling KPU 04.06.2019

Leiar for komité for plan og utvikling (KPU) er Henning Ekerhovd (AP). Ekerhovd har fast kontortid på rådhuset kvar tysdag frå ca. kl. 14 - ut arbeidsdagen og kvar onsdag/torsdag frå ca. kl. 14.30 - ut arbeidsdagen, og er då tilgjengeleg etter avtale. Han kan også nåast på mobil 950 38 693 eller e-post henning.ekerhovd@gmail.com.

Ekstra møtedokument

KPU 04.06.2019

Vedlegg til PS 63/19. Klage over vedtak DPE.19/13 - Løyve til riving av bustadar og oppføring av bustadblokker m.m. på gnr 36/11, 22 og del av 7 - Foldnes Tiltakshavar: Straume Mesterbygg AS Klagar: Øystein Dyrdal og Hege og Rune Osebakken

  1. Vedtak DPE.19/13
  2. Klage til Fylkesmannen i Vestland
  3. Klage på nabovarsel vedrørande riving av eksisterende bygg og oppføring av 2 bustadblokker - 36_11 - Foldnes
  4. Kommentarer til klage - Riving av bustader og oppføring av bustadblokk m.m. på gnr 36_11, 22 og del av 7 - Foldnes
  5. Klage til Fylkesmannen - Riving av bustader og oppføring av bustadblokk m.m. på gnr 36_11, 22 og del av 7 - Foldnes
  6. Utdrag frå Grad av utnytting
KPU 18.09.2018

Vedlegg til sak Detaljreguleringsplan for ny fylkesveg 561 Kolltveit - Ågotnes 1. gangs handsaming:

Vedlegg til sak Detaljreguleringsplan for ny fylkesveg 555 Kolltveit - Sund grense 1. gangs handsaming:


Sist endret: 11.09.2018
Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5342 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00