Facebook ikon Twitter logo Print side

Kontrollutvalet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Kontrollutvalet er eit obligatorisk politisk vald organ som skal føra tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga på vegner av kommunestyret.

Kontrollutvalet er ikkje eit ordinært politisk organ som skal gjera vedtak om forvaltninga si drift, det skal heller ikkje overprøva politiske prioriteringer som er føretatt av kommunen sine folkevalgte organer. Kontrollutvalet er heller ikkje eit klageorgan.

Kontrollutvalet har normalt fem - seks ordinære møter i året. Møta i kontrollutvalet er opne møter.

Møtedatoar og dokument

07.10.2019

Innkalling | Møteprotokoll

11.06.2019

Innkalling | Møteprotokoll

23.05.2019
10.04.2019

InnkallingMøteprotokoll

27.02.2019

Innkalling | Møteprotokoll

19.12.2018

Innkalling | Møteprotokoll

12.11.2018

Innkalling | Møteprotokoll

04.09.2018

Innkalling | Møteprotokoll

28.05.2018

Innkalling | Møteprotokoll

10.04.2018

Innkalling | Møteprotokoll

13.02.2018

Innkalling | Møteprotokoll

19.12.2017

Innkalling | Møteprotokoll

24.10.2017

Innkalling | Møteprotokoll

08.09.2017

Innkalling | Møteprotokoll

08.05.2017

Innkalling | Møteprotokoll

28.03.2017

Innkalling | Møteprotokoll

18.01.2017

Innkalling | Møteprotokoll

07.12.2016

Innkalling | Møteprotokoll

04.10.2016

InnkallingMøteprotokoll

23.08.2016

Innkalling | Møteprotokoll

08.06.2016

Innkalling | Møteprotokoll

04.05.2016

Innkalling | Møteprotokoll

12.04.2016

Innkalling | Møteprotokoll

15.03.2016

Innkalling | Møteprotokoll

09.12.2015

Innkalling | Møteprotokoll

22.10.2015

Innkalling | Møteprotokoll

25.06.2015

Innkalling | Møteprotokoll

12.05.2015

Innkalling | Møteprotokoll

Medlemer

  • Leiar: Kristian Johannessen (FRP) - 917 00 359 kristian@garlid-johannessen.com
  • Nestleiar: Svein Lie (AP)
  • Medlem: Audhild Solsvik (AP)
  • Medlem: Helene Wengaard Berger (H)
  • Medlem: Anders Fjell (KrF)

Sekretariatet

Kontrollutvalet har eit uavhengig sekretariat som ikkje er knytte til kommunen eller til revisjonen. Sekretariatet ser til at kontrollutvalet sine saker er forsvarleg utgreidde og førebudd og har i tillegg vanlege sekretariatsoppgåver. Det er advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS som utfører sekretariatsteneste for Kontrollutvalet.

Kontaktperson: Jofrid Orvedal Aase - advokatfullmektig
Mob: 994 66 363
Tel: 55 56 82 00
E-post: joa@svw.no


Sist endret: 03.12.2018
Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5342 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00