Facebook ikon Twitter logo Print side

Landbruksnemnda

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Landbruksnemnda er ikkje lovpålagt, men Fjell kommune har likevel valt å ha eit slikt organ. Nemnda skal ha ein årleg møteplan med ca. tre til fem møte i året. Leiar i nemnda kan kalla inn ved særleg behov.

Administrasjonen ved seksjon for miljø, geodata og oppmåling er møtesekretær for utvalet.

Møtedatoar og dokument

Innkalling med saksliste og saksframlegg gjerast tilgjengeleg ei veke før møte.

03.10.2017
25.04.2017
09.11.2016
19.05.2016
05.04.2016
02.02.2016
15.09.2015
05.08.2015

Medlemer

Nemnda består av fem medlemer, samansett av politikarar (3 representantar) og næringa/faglaga (to representantar), og varamedlemer. Landbruksnemnda konstituerer seg sjølv og vel leiar og nestleiar.

Medlemer i landbruksnemda for kommunestyreperioden 2015-2019
NamnRepresentererRolleTlfMobil

John Kjell Fjeld

Sotralista
(SL)

Leiar

56331270

92841241

Terje Strandtun

Sotra og Øygarden
bonde og småbrukarlag

Nestleiar

   

Jorunn S. Gjersvik

Senterpartiet
(SP)

Medlem

55097800

90288949

Bjørn Rathem

Høgre (H)

Medlem

  918 54 309

Sturle Minde

Sotra og Øygarden
bondelag

Medlem

   

Jon Olav Hesjedal

Arbeiderpartiet
(AP)

Vara

85269728

40553362

Monica Alvheim

Miljøpartiet de grønne
(MDG)

Vara

 

40160568

Steinar Heggen

Kristeleg folkeparti
(KrF)

Vara

 

91838587

Svein Misje

Sotra og Øygarden
bonde og småbrukarlag

Vara

 

 

Liv Gavelen

Sotra og Øygarden
bondelag

Vara

 

 

Mandat

  • Landbruksnemnda kan drøfta og gje administrasjonen tilråding i forvaltingssaker innanfor landbruket
  • Landbruksnemnda kan gje tilråding til administrasjon, komiteane og kommunestyret i sakar som er av prinsipiell karakter eller bidreg til oppretting av ny praksis. Slike saker skal til politisk nivå før avgjerd vert fatta.
  • Landbruksnemnda kan fungera som referansegruppe og arbeidsgruppe for prosjekt relatert til landbruket
  • Landbruksnemnda kan nominera kandidatar til Kulturlandskapsprisen (framlegg + gjere greie for kandidatar)
  • Landbruksnemnda har ikkje mynde til å fatta forvaltingsvedtak på kommunale saksområde.

Sist endret: 20.11.2017
Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5342 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00