Facebook ikon Twitter logo Print side

Likestillings- og diskrimineringsutvalet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Likestillings- og diskkrimineringsutvalet skal arbeida for likestilling uavhengig av mellom anna kjønn, etnisitet, funksjonshemming, språk, religion, legning og alder på alle område i kommunen og innan kommunen sitt verkeområde.

Møtedatoar og dokument

Utvalet har om lag fem møte i året. Møta er opne for publikum, med unntak for saker som er unnatekne offentleggjering i samsvar med offentleglova.

07.06.2017

Referat

23.08.2016

Referat

19.04.2016

Referat

01.03.2016

Referat

12.01.2016

Referat

Medlemer

Medlemer i likestillings- og diskrimineringsutvalet for kommunestyreperioden 2015-2019:

Leiar

Tone Elise Bubandt (AP)
Tlf.: 95 01 28 35
Epost: tonebubandt@gmail.com

Nestleiar

Torill Selsvold Nyborg (KrF)

Medlemer

Andreas Skjalg Unneland (SV)
Ingunn Stenehjem (FrP)
Endre Dyrøy (H)

Personleg vara

Ivar Einarsen (AP)
Marianne Rosenvold (SV)
Knut Polden (FrP)
Liv Strømme (V)
Ingvild Rabben (H)


Sist endret: 21.08.2017
Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5342 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00