Facebook ikon Twitter logo Print side

Valstyret

Valstyret har formelt ansvar for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsval, stortingsval og eventuelle folkerøystingar.

Valstyret kan delegera oppgåver og mynde til rådmannen.

Kommunestyret har oppnemnd formannskapet som valstyre. Valstyret vert leia av ordførar.

I samband med omlegging av sak-/arkiv systemet, vil det i ein periode vere to alternativ for lesing av møtedokument. Følg denne lenka for møtedatoar og dokument som gjeld før 2017Klikk på knapp «Møtedatoar og saksdokument» for møtedatoar og dokument etter 01.01.2017.

Møtedatoar og saksdokument


Sist endret: 10.01.2017
Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5342 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00