Facebook ikon Twitter logo Print side

Postliste

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Post til og fra kommunen

I samband med omlegging av sak-/arkiv systemet, vil det i ein periode vere to alternative for lesing av dokument på postlista. Følg denne linka for dokument som gjeld før 2017. Dokument frå 01.01.2017 klikk på knapp «Søk i postliste».

Postjournalen inneheld oversikt over alle inngåande- og utgåande dokument frå sak-/arkivsystemet i Fjell kommune.

Journalen vert lagt ut etter at opplysningane er kvalitetssikra med omsyn til personvern og krav til offentleggjering, normalt fire arbeidsdagar etter at dokumentet vert registrert.

I postjournalen kan du søke fritt i tekstfeltet, eller skrive inn eige saksnummer.

Søk i postliste

Offentleg innsyn

I samband med omlegging av sak-/arkiv systemet, vil det i ein periode vere to alternativ for lesing av dokument. Følg desse lenkene for offentlege brev og saksdokument som gjeld før 2017. Klikk på knappane for offentlege brev og saksdokument etter 01.01.2017.

Offentleg forvaltning har plikt til å informere og publisere dokument på nett for å sikre openheit og rett til innsyn, med visse lovheimla unntak. Fjell kommune har elektronisk journal, eInnsyn, der du kan søke i offentlege brev og saksdokument og be om innsyn.

Reglar for innsyn i offentleg verksemd er heimla i offentleglova
I tillegg er det fleire lover som regulerer retten til innsyn

Sist endret: 21.09.2017