Facebook ikon Twitter logo Print side

Reglement for folkevalde

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Rettar og plikter for dei folkevalde vert i hovudsak regulert gjennom kommunelova. De vil på denne sida finna lenkjer til fleire typar dokument som skildrar rettar og plikter folkevalde har.

Dersom de treng meir detaljert informasjon om konkrete problemstillingar, så ta kontakt med politisk sekretariat.

Generelt regelverk

 

Lokalt regelverk

Reglement for folkevalde organ i Fjell kommune

Etiske retningsliner for folkevalde og tilsette i Fjell

Administrativt delegasjonsreglement

Godtgjersle og reiser

Her finn de informasjon om reglar for godtgjersle og reiser for folkevalde. Merk at alle krav om dekking av tap i samband med politisk verksemd må dokumenterast.


Sist endret: 12.07.2016
Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5342 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00