Facebook ikon Twitter logo Print side

Betalingsvanskar

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Her finner du informasjon om du har problem med å betala dei kommunale rekningane dine.

Utsetjing/betalingsavtale for kommunal faktura

Betalar du ikkje ved forfall, kan du verta belasta for forsinkelsesrenter og gebyr. Hvis du framleis lar vera å betala, pliktar vi å innfordra pengane ved å senda krav over til inkasso. Om saka ikkje løyser seg frivillig der, kan det verta aktuelt med rettslig inndriving. Dette kan innebera at du får betalingsanmerkning eller at namsmannen til dømes legg ned trekk i løn/ytingar eller tar pant i eigendelar.

For kommunale avgifter har vi i tillegg legalpant i eigedom som kan vurderast tvangsseld.

Har du problem med å betala i tide, er det viktig at du tek kontakt så tidlig som mogleg.

Send e-post

Slik søkjer du om utsetjing – kommunale krav

Om det ikkje er mogleg å betala fakturaen tide og du treng ei utsetjing, så ber vi om at du tek kontakt med oss.

Ta kontakt med Fjell kommune, gjerne via ein e-post der du opplyser om kundenummer/fakturanummer og gje informasjon om det du lurer på. Alternativt kan du ta kontakt pr. telefon 55 09 60 00.

Send e-post

Treng du hjelp?

Har du stor gjeld til andre kreditorar i tillegg til Fjell kommune, kan du søkja om gjeldsordning. Det er Namsfogden som kan rettleia deg og vurdera om du fyller vilkåra for ei gjeldsordning.

NAV tilbyr også økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving


Sist endret: 03.05.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00