Facebook ikon Twitter logo Print side

Fakturaadresse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Elektronisk faktura

Fjell kommune ønskjer å motta fakturaer elektronisk i EHF format. All nødvendig informasjon finst i ELMA. Eventuelle spørsmål kan sendast på på e-post.

Send e-post

Fakturaer til Fjell kommune skal sendast i EHF format eller alternativt til fakturamottak.

Send e-post 

På fakturaen må det vera oppgjeve eininga sitt namn/ansvarsnummer, leveringsadresse og bestillar sitt namn.

Faktura og vedlegg som vert sendt på på papir må være tydelege og lesbare, i A4 format og på kvitt papir utan raster og skraverte felt.

Unnatak

Fakturaer som inneheld sensitiv informasjon skal ikkje sendes elektronisk eller til fakturamottak i kommunen, men på papir direkte til eininga som har bestilt vare og/eller teneste. Døme på dette er fakturaer frå barnevernsinstitusjonar og apotek.


Sist endret: 11.05.2016
Rådhus

Besøksadresse:

Foldnesvegen 1
5354 Straume

Postadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 60 00