Facebook ikon Twitter logo Print side

Skatt for arbeidsgjevar

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innleiing

Aktuell informasjon for deg som er arbeidsgjevar.

Innkrevjing av skatt

Kemneren har ansvar for innkrevjing av skatt for arbeidsgjevarar og selskapa. Dette gjeld forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift, og utskriven forskotsskatt og restskatt.

Kemneren kan mellom anna hjelpa deg med å finna informasjon om:

  • Regelverk for skattetrekk
  • Arbeidsgjevaravgift og forskotstrekk

Med jamne mellomrom sjekkar vi rekneskap og billag hjå næringsdrivande. Arbeidsgjevarkontrollen består i å ettersjå at ein har innberetta rekneskap og lønnsutbetalingar i tråd med gjeldande regelverk.

Bestilling av skatteattest

Ved offentleg anbodskonkurranse må det leverast attest for skatt og meirverdiavgift. Attesten kan du bestilla sjølv på Altinn.

Bestill skatteattest

Attesten vert produsert same dag og vert sendt til din meldingsboks i Altinn.

Forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift

Som arbeidsgjevar har du ansvar for å trekkja skatt (forskotsskatt) og berekna arbeidsgjevaravgift kvar gong du utbetalar løn og anna trekkpliktig godtgjerdsle til ein arbeidstakar. Dette gjeld og i kortvarige arbeidsforhold. Arbeidstakaren treng ikkje å vera tilsett hos deg.

Her finn du dokumentasjon og programr for arbeidsgjevare som nyttar elektroniske lønsrutinar.

Idrettslag og ideelle organisasjonar

Idrettslag og ideelle organisasjonar går ofte under nemninga «ikkje skattepliktig». Det er eit vilkår at laget eller organisasjonen «ikkje har erverv til formål».

Organisasjonen har likevel plikter som arbeidsgjevar. Organisasjonar og lag over ein viss størrelse kan ha årsrekneskapsplikt og bokføringsplikt. Dersom organisasjonen ikkje er bokføringspliktig, skal den føre ei lønningsliste for kvar mottakar av lønn eller anna godtgjering slik at lønnsopplysningar kan bli gitt i A-melding og bli kontrollert av Skatteetaten.

Les meir i miniguide for idrettslag og ideelle organisasjonar

Lag eigne KID-nummer

Her kan du laga KID-nummer for innbetaling av skatt og arbeidsgjevaravgift 

Solidaransvar

Når ein arbeidstakar leiger ut til andre, har både oppdragsgjevar (den som leiger inn) og oppdragstakar (den som leiger ut) ansvar for at arbeidsgjevarpliktene blir overholdt. Dette vert kalla solidaransvar. Oppdragsgjevar og oppdragstakar har eit felles ansvar for å berekna og betala forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift, og for å senda inn a-meldingar. Skattestyresmaktene kan forholda seg til både oppdragsgjevar og oppdragstakar ved innkrevjing.

Nyttige lenkjer

Skatteetaten
Altinn
Brønnøysundregistrene


Publisert: 03.05.2016 08:06
Sist endret: 03.05.2016 08:22
Kemneren i Fjell, Sund og Øygarden

Besøksadresse:

Skjenet 11
5354 Straume

Posadresse:

Postboks 184
5342 Straume

Telefon: 55 09 63 40