Facebook ikon Twitter logo Print side

Røyste på valdagen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Slik må du røyste på valdagenVallogo

På valdagen den 11. september 2017 må du røyste i den kommunen du er manntalsført, det vil seie den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som busett pr. 30. juni 2017.

Det er kommunane som bestemmer kva for vallokale som skal brukast og opningstidene for desse, både ved førehandsrøystinga og på valdagen.

Du må ta med deg legitimasjon. Det er ikkje eit krav at du har med valkort, men det forenklar registreringa, og det går raskera for deg å røyste om du tar det med.

Treng du rettleiing eller hjelp i vallokalet tek du kontakt med ein av valfunksjonærane.

Husk at du må ha legitimasjon for å røyste!

Her kan du røyste på valdagen

I Fjell kommune er det 9 valkrinsar med eit vallokale i kvar krins. Alle vallokala er opne frå kl 09.00 – 21.00 på valdagen. På valkortet vil ditt næraste vallokalet vere oppført, men du kan røysta i alle vallokala i kommunen. Finn det vallokalet som passar best for deg.

KrinsVallokale
01 Tellnes Tellnes skule
02 Ulveset Ulveset skule
05 Skålvik Skålvik skule
07 Ågotnes Ågotnes skule
10 Kolltveit Fjell ungdomsskule
11 Foldnes Foldnes skule
13 Brattholmen Brattholmen skule
14 Bjorøy Bjorøy skule
19 Hjelteryggen Hjelteryggen skule

Offisielle valsida

Valgportalen: valg.no


Publisert: 26.07.2017 11:05
Sist endret: 26.07.2017 11:12