Facebook ikon Twitter logo Print side

Styrevervregister

KS sitt styrevervregister har opplysningar om folkevalte og leiarar sine ulike styreverv og posisjonar i organisasjons- og arbeidslivet. Registeret er ope og tilgjengeleg for alle.

Oversikt Fjell kommune

Føremålet med registeret er å bidra til større openheit og tillit til kommunesektoren. Det er ca. 350 kommunar og 100 kommunale selskap som er knytt til styrevervregisteret.


Sist endret: 08.08.2016