Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)