Skjenkeløyve - søknad om løyve for lukka selskap (ambularende)