Søknad om godkjenning av ny dagleg leiar, styrar og/eller avløysar