Tilskot til privateigde kulturbygg/forsamlingshus - søknad