Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Leidvin Aakre 55097265 91736292 Samferdsle Utekontor
Therese Skårnes Borgen 55097101 Samferdsle Utekontor
Terje Dolvik 55097258 Samferdsle Utekontor
Roger Ekerhovd 99390232 Samferdsle Utekontor
Andreas Heie Samferdsle Utekontor
Kjell Hjelm 95028840 Samferdsle Utekontor
Lisa Marie Røynestad 55096000 Samferdsle Utekontor