Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Leidvin Aakre 55097265 91736292 Samferdsle
Therese Skårnes Borgen 55097101 Samferdsle
Terje Dolvik 55097258 Samferdsle
Roger Ekerhovd 99390232 Samferdsle
Andreas Heie Samferdsle
Kjell Hjelm 95028840 Samferdsle
Lisa Marie Røynestad 55096000 Samferdsle