Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Siri Aarseth 55096802 HelsestasjonLege
Bjørn Ove Aglen 56313700 91300218 HelsestasjonLege
Kåre Aksnes 56313700 HelsestasjonLege
Anna Berg 55096802 HelsestasjonLege
Guli Bergesen 55096810 HelsestasjonLege
Thomas Bøe 55096810 HelsestasjonLege
Tomas Dvorak 55096810 HelsestasjonLege
Bernt-Olav Lian Flem 56313700 HelsestasjonLege
Astrid Blom Færden 93617939 HelsestasjonLege
Ursula Jorunn Heggøy HelsestasjonLege
Antonio Hernandez 55096810 HelsestasjonLege
Ingvild Hoggen HelsestasjonLege
Jon Moberg Jarning HelsestasjonLege
Veronika Johnsen 55096810 HelsestasjonLege
Lars Eivind Kvarstein HelsestasjonLege