Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Ellen Aarseth 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Ayman Abumustafa 55097670 98834506 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Grethe Algrøy 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Irene Algrøy 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Mona Algrøy 55097800 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Jane Antonsen 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Tordis Antonsen 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Åse Bergflødt 55097719 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Kjersti Blom 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Frode Bårdsen 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Grete Dale 55096888 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Lemlem Debrtzion 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Kristian Drivenes 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Lena Egeland 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Stian Eide 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar