Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Terje Aaberg 55096894 97612095 Gullfjellet
Isabelle Antonsen 55096894 Gullfjellet
Hanne Arnevik 95939185 Gullfjellet
Randi S Dale 93216565 Gullfjellet
Steffen Selensminde Dale 55096894 Gullfjellet
Irmelin Einevoll 55096000 Gullfjellet
Lars Johan Fløisand-Hansen 55097920 Gullfjellet
Monica Kartfjord 55097197 Gullfjellet
Heidi Kårtveit 55096892 Gullfjellet
Grethe Molde 55096894 Gullfjellet
Arne Jakob Nordvik 55096894 90048798 Gullfjellet
Linda Karin Sekkingstad Gullfjellet
Per Kåre Snekkevik 55096894 Gullfjellet
Lina Solvang 55096894 Gullfjellet
Tom Cato Visnes 55096892 Gullfjellet