Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Terje Aaberg 55096894 97612095 Støttetiltak Funksjonshemma
Hanne Arnevik 95939185 Støttetiltak Funksjonshemma
Anita Skoglund Birkeland 55097158 Støttetiltak Funksjonshemma
Sandra Christin Bratland 55096885 Støttetiltak Funksjonshemma
Nina Bergo Landa 55096920 Støttetiltak Funksjonshemma
May Liss Snekkevik 55096920 91366570 Støttetiltak Funksjonshemma
Line Steinfinsbø 55096885 Støttetiltak Funksjonshemma
Marianne Vassnes 55097197 Støttetiltak Funksjonshemma
Hildegunn Vengen 55097156 90272800 Støttetiltak Funksjonshemma
Edgar Vigrestad 55096885 Støttetiltak Funksjonshemma