Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Sissel Aakre 55097500 Brattholmen Skule
Itimad Rabah Ahmed 55097500 99885477 Brattholmen Skule
Malin Anfindsen 55097500 Brattholmen Skule
Elise Wolff Anglevik 55097500 Brattholmen Skule
Anne Arefjord 55097500 Brattholmen Skule
Louise Armond 55096810 95480529 Brattholmen Skule
Guro Arnesen 55097500 Brattholmen Skule
Tone Atterås 55097500 Brattholmen Skule
Siw Berger 55097500 Brattholmen Skule
Bente Bildøy 55097500 Brattholmen Skule
Grethe Marie Borthen 55097967 Brattholmen Skule
Karin Bratsberg 55097500 Brattholmen Skule
Astrid Christensen 55097500 Brattholmen Skule
Ann Helen Dalen 55097500 Brattholmen Skule
Aud Dyrdal 55096950 Brattholmen Skule