Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Sissel Aakre 55097500 Brattholmen Skule
Itimad Rabah Ahmed 55097500 99885477 Brattholmen Skule
Malin Anfindsen 55097500 Brattholmen Skule
Elise Wolff Anglevik 55097500 Brattholmen Skule
Anne Arefjord 55097500 Brattholmen Skule
Guro Arnesen 55097500 Brattholmen Skule
Tone Atterås 55097500 Brattholmen Skule
Siw Berger 55097500 Brattholmen Skule
Bente Bildøy 55097500 Brattholmen Skule
Karin Bratsberg 55097500 Brattholmen Skule
Astrid Christensen 55097500 Brattholmen Skule
Aud Dyrdal 55096950 Brattholmen Skule
Marianne Eide 55097500 Brattholmen Skule
Ingrid Fjær 55096952 98615035 Brattholmen Skule
Benedikte Gjeldsvik 55097500 Brattholmen Skule