Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Mette Aarreberg 55097415 Fjell Sjukeheim
Wenke Aase 55097400 Fjell Sjukeheim
Jenny Gro Aasmundseth 55097415 Fjell Sjukeheim
Teamet Abraham 55097410 Fjell Sjukeheim
Elise Algrøy 55096810 Fjell Sjukeheim
Evelyn Algrøy 55097400 Fjell Sjukeheim
Hege Algrøy 55097439 Fjell Sjukeheim
Julie Algrøy 55097410 Fjell Sjukeheim
Karoline Algrøy 55097410 Fjell Sjukeheim
Sigrid Marlin Alsaker 55097410 Fjell Sjukeheim
Maria Telle Andersen 55097410 Fjell Sjukeheim
Vibeke Andresen 55097439 Fjell Sjukeheim
Renate Angelvik 55097410 Fjell Sjukeheim
Charlotte Høgheim Apeland 55097410 Fjell Sjukeheim
Solveig Asphaug Arnesen 55097410 Fjell Sjukeheim