Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Mathias Andersen 55097674 Fjell Vaksenopplæring Lærar
Mathias Andersen 55097674 Fjell Vaksenopplæring
Mette Paust Andersen 55097700 Fjell Ungdomsskule BUASS
Nina Andersen 55553333 Sosialtenesta
Pia Christine Andersen 55096835 Tussetjødna Barnehage
Rebecka Haaland Andersen 55097029 Dokument- og Servicesenter
Runar Telle Andersen 55096830 Blombakkane Bustader og Dagtilbod
Sandra Bakke Andersen 55097185 Sone Litlesotra
Sissel Andersen 55097900 Hjelteryggen Skule
Torbjørg Andersen 55096950 Foldnes Skule
Kjell Andersland 55097342 Plan
Kari Anderssen 55097588 Bjorøy Barnehage
Annbjørg Andreassen 55097188 Sone Sotra
Elizabeth Andreassen 55097900 Hjelteryggen Skule
Lillian Merete Andreassen 55096908 Fysio Ergoterapi