Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Mathias Andersen 55097674 Fjell Vaksenopplæring Lærar
Mette Paust Andersen 55097700 Fjell Ungdomsskule BUASS
Nina Andersen 55553333 Sosialtenesta
Rebecka Haaland Andersen 55097029 Dokument- og Servicesenter
Sandra Bakke Andersen 55097185 Sone Litlesotra
Sissel Andersen 55097900 Hjelteryggen Skule
Torbjørg Andersen 55096950 Foldnes Skule
Kjell Andersland 55097342 Plan
Kari Anderssen 55097588 Bjorøy Barnehage
Annbjørg Andreassen 55097188 Sone Sotra
Elizabeth Andreassen 55097900 Hjelteryggen Skule
Lillian Merete Andreassen 55096908 Fysio Ergoterapi
Sissel Andreassen Straumehagen
Maria Andrèn-Aasestrand 55097718 Fjell Ungdomsskule Lærar
Vibeke Andresen 55097439 LMS 3. etasje