Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Anne Solsvik Aase 53040608 Sosialtenesta
Anny Margrethe Aase 55096390 95758768 Legevakt
Eli Aase 55096876 Ulveseth Barnehage
Grethe Aase 56336400 Straume Bu og Servicesenter
Kari Gangsø Aase 55097900 Hjelteryggen Skule
Lene Aase 94165272 94165272 Rus Og Psykiatri
Lene Aase 94165272 94165272 FactTeam
Torunn Aase 55096898 Psykiatrisk Bustad, Dagsenter og ADL team
Wenke Aase 55097400 Fjell Sjukeheim
Raymond Aasebø 55553333 Sosialtenesta
Anette Aasen 55096000 Barnevern
Tone Merethe Aasen 55097920 Ulveset Skule
Øyvind H Aasen 55097086 Rekneskap
Øyvind H Aasen 55097086 Økonomisjefen
Jenny Gro Aasmundseth 55097415 LMS 3. etasje