Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Berit Gurine Algrøy 55097700 Fjell Ungdomsskule BUASS
Cissel Møgster Algrøy 55097047 Dokument- og Servicesenter
Elise Algrøy 55096810 Helsestasjon
Elise Algrøy 55096810 Fjell Sjukeheim
Evelyn Algrøy 55097400 LMS 3. etasje
Evelyn Algrøy 55097400 Fjell Sjukeheim
Grethe Algrøy 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Adm
Grethe Algrøy 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Hege Algrøy 55097439 LMS 3. etasje
Hege Algrøy 55097439 Fjell Sjukeheim
Ingunn Marie Algrøy 55097800 Ågotnes Skule
Irene Algrøy 55096300 Tranevågen Ungdomsskule Laerar
Isabell Eriksson Algrøy 55097184 Sone Litlesotra
Julie Algrøy 55097410 Fjell Sjukeheim
Karin Algrøy 55096885 Straumsfjellet Avlasting