Fornamn Etternamn Telefon Mobil Avdeling/eining
Hayder Adil Alsaadi 55096000 Fjell Vaksenopplæring Lærar
Sigrid Marlin Alsaker 55097410 Fjell Sjukeheim
Anita Røyneberg Alvheim 55096859 Fysio Ergoterapi
Monica Alvheim Kommunestyret
Eli Alvsvåg 55097185 Sone Litlesotra
Tonje Tangen Alvsvåg 55097220 99700857 LMS Administrasjon
Tonje Tangen Alvsvåg 55097220 99700857 LMS 3. etasje
Tonje Tangen Alvsvåg 55097220 99700857 Lokalmedisinsk Senter
Tonje Tangen Alvsvåg 55097220 99700857 Omsorg Stab
Ulrikke Alvær Sosialtenesta
Saeed Mohammad Alwizry 55097082 Økonomisjefen
Magdalena Aman 55096300 TranevagenUngdomsskuleStudent
Chriscel Tio Amando 55096210 96612966 Kvednatunet
Farshid Amini 55097054 Kultur Stab
Birgitte Amundsen 55097865 Straume Barnehage